Home / China

Lineup for CCTV Spring Festival gala

China Daily | Updated: 2015-02-18 08:07

1 Opening show: Happy Family for All (performers: Tao Yuling, Lei Kesheng, Zhang Kaili, Han Tongsheng, Tong Dawei, Guan Yue, Zhang Junhao, Li Guangyi, Yang Hongji, Liu Bingyi, Yu Shuzhen, Di Fenglian, Zhu Mingying, Guan Mucun, Deng Yuhua)

2 Song: Sons and Daughters of China (performers: Zhang Fengyi, Duan Yihong, Zhu Yawen)

3 Skit Show: The Street of Joy (performers: Jia Ling, Sha Yi, Li Jing, Qu Ying)

Lineup for CCTV Spring Festival gala

Today's Top News

Editor's picks

Most Viewed