Financial loan contract dispute between Zhuhai-based Fujingju Investment Co, Ltd, Cai Huanli, Zhuhai branch of Ping An Bank Co, Ltd, Cai Zhubiao, Ding Huini and Cai Huanhui

Updated : 2017-10-18