China / China

Crosstalk show popular in Tianjin

(chinadaily.com.cn) Updated: 2010-08-30 15:37

Crosstalk show popular in Tianjin
Li Baozhong (L) and Chen Shutong perform crosstalk at Qianxiangyi Teahouse in Tianjin, Aug 19, 2010. [Photo/Asianewsphoto] 

Crosstalk show popular in Tianjin
Big crowds enjoy a crosstalk performance by two stand-up comedians at Qianxiangyi Teahouse in Tianjin, Aug 29, 2010. [Photo/Asianewsphoto] 

Highlights
Hot Topics