China / China

Fabulous scenery of Lushan Mountain in E. China

(Xinhua) Updated: 2013-02-23 14:16
Fabulous scenery of Lushan Mountain in E. China

Tourists take photos at Shimenjian scenic spot on Lushan Mountain in Jiujiang, East China's Jiangxi province, Feb 22, 2013. [Photo/Xinhua]

Previous Page 1 2 3 4 5 6 Next Page

Highlights
Hot Topics